พิธีเปิดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี
วันที่ 14 ตุลาคม 2552 
 pr 
 pr 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 (สรข.7) ราชบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552

 


นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ  


นายสมศักดิ์ หวลกสิน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี (ผอ.สรข.7) กล่าวรายงาน  


ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปกอ.) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน 

ปกอ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผอ.สรข. 7 

ปกอ. มอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 

ปกอ. รับมอบของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบของที่ระลึกแก่นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบของที่ระลึกแก่นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 บรรยากาศพิธีเปิด 
 บรรยายกาศพิธีสงฆ์ 
นายสมศักดิ์ หวลกสิน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี (ผอ.สรข.7) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย