พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคหรือเครื่องมือในการตัดสินใจสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการผลิต" ซึ่งเป็นการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) รุ่นที่ 5 สำหรับผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ โดยจัดให้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้ (23 พฤศจิกายน 2552) และจะมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 20 วัน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรม 


ดร.กฤษฏ ฉันทจิรพร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรการฝึกบอรม 
นายภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรการฝึกอบรม