พิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2552
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 
 pr 
 pr 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจากบริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด จำนวน 200,000 บาท เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ทั้งนี้ บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด มีคุณสมพล สุคนธิ์พงเผ่า กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และเป็นผู้ประกอบการโรงโม่บดและย่อยหิน ซึ่งมีประทานบัตรหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวขอบคุณบริษัทฯ นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา กล่าวรายงาน 
คุณไพฑูรย์ โลหกุล (ขวา) ที่ปรึกษา และคุณสุดารัตน์ เดชภูมี ผู้ประสานงาน ร่วมเป็นผู้แทนจากบริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด