พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2552
วันที่ 3 ธันวาคม 2552
ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 pr 
 pr 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมในพิธี