การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของ อพร.
วันที่ 3 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น1 กพร. 
 pr 
 pr 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ของ กพร. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 


นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบงานในความรับผิดชอบในตำแหน่ง อพร. 


อพร.สมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รับมอบงาน 
 บรรยากาศการแสดงความยินดีและต้อนรับ อพร.