อวยพรปีใหม่ 2553 
 pr 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ คณะผู้บริหาร กพร. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552