อวยพรปีใหม่ 
 pr 
คณะผู้บริหาร กพร. นำโดย นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552