การนำเข้าแร่ของประเทศไทยปี 2008-2009 (ม.ค.-ก.ย.) เรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z 
 กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล 
 ศสท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่