มาตรฐานเศษเหล็ก เพื่อความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย 
 pr 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม 
 บรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
การเสวนาหัวข้อ “มุ่งสู่การผลิตสะอาด มุ่งสู่มาตรฐานเศษเหล็ก”
โดย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และกลุ่มอุตสาหกรรมจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพเศษเหล็ก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน