ปฏิรูปวิธีคิด วิธีทำงานด้วย "วัฒนธรรมอาสา ASSA"
 
 pr 
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปวิธีคิด วิธีทำงานด้วย "วัฒนธรรมอาสา ASSA"  
ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมภายใต้วัฒนธรรม assa 
 บรรยากาศภายในงาน