วิกฤตก่อสร้างและทิศทางปี 2010 : ทางอยู่รอดของผู้รับเหมา
 
 pr 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้ 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวรายงานต่อประธาน 
การเสวนาเรื่องวิกฤตก่อสร้างและทิศทางปี 2010 : ทางอยู่รอดของผู้รับเหมา โดย ผู้แทนผู้ประกอบการวัสดุก่อสราง ผู้แทนผู้ประกอบการก่อสร้าง และผู้แทนผู้ประกอบอาคารชุด 
 บรรยากาศการสัมมนา