อพร. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ 
 pr 
 pr 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการครบเครื่องเรื่องธุรกิจ ช่วง "พบสภาอุตสาหกรรมฯ" เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเสริมความรู้ CDM สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศไทย" ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม จัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 ก.พ. 2553 เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ สำหรับการบันทึกเทปโทรทัศน์นี้ จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่ แลทาง www.taokaetv.com ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2553 เวลา 21.00-22.00 น