รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจเยี่ยม กพร. 
 pr 
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานของ กพร. พร้อมทั้งให้โอวาทและนโยบายในการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร กพร. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่