พิธีลงนามในสัญญา
โครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากยิปซัมสังเคราะห์ 

 ไฟล์โครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากยิปซัมสังเคราะห์>> Click ที่นี่
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ภูธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในสัญญาโครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากยิปซัมสังเคราะห์ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย