รักษ์แร่และแนวโน้มการค้ากับวิกฤติโลกร้อน 
 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแร่และอุตสาหกรรม 
 ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 ไฟล์เอกสาร>> Click ที่นี่
 ปัญหาโลกร้อนรักษ์แร่ก็ช่วยได้สถานะการค้าก็ดีด้วยช่วยกันนะคะ 
ถ้าสนใจสามารถโหลดดูได้ฟรี