CSR-DPIM ครั้งที่ 1
 
 pr 
นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (CSR-DPIM) พ.ศ.2553 ตามมาตรฐาน ISO/DIS 26000 ครั้งที่ 1  
 บรรยากาศการประชุม