แนวนโยบายการผลิกฟื้นอุตสาหกรรมแร่ไทย 
 pr 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวนโยบายการผลิกฟื้นอุตสาหกรรมแร่ไทย ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 ของสภาการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค