พิธีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่
วันที่ 22 เมษายน 2553 
นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 นำเจ้าหน้าที่ของ สรข. 3 สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของ สรข. 3