งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60
ณ เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคลในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ณ เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 ผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเจ้าหน้าที่อัญเชิญพานพุ่ม