กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมประชุมสมัย Spring meeting
ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าร่วมการประชุมสมัย Spring meeting ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group : ILZSG) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
สำหรับการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐของประเทศสมาชิก จำนวน 30 ประเทศ โดยมีเนื้อหาการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสีทั่วโลก รวมทั้งแผนดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสีในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน