การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
 
 pr 
 การบรรยายวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 
นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด" 
นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 
บรรยากาศการอบรมวันแรก 
 กิจกรรมการดูงานวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
บรรยากาศการการดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
 การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553