โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานโครงการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่