พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม 
 pr 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให่มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2553 
 พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ