การประชุมสัมมนาวิชาการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำของประเทศไทย
วันที่ 10 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 สรข.3 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ กล่าวรายงาน