การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ ณ โรงแรมโลตีสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ดำเนินการโดย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ 
 pr 
 สรข3