โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ 
 pr 
 สำนักโลจิสติกส์ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นเกณฑ์มาตราฐานระดับประเทศที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของไทย สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตเทียบวัดผลการปฎิบัติงานขององค์กรตน กับองค์กรชั้นนำประเภทเดียวกัน กพร. จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ ขึ้น 
นายสมเกียรติ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม