ค่าภาคหลวงแร่ ปีงบประมาณ 2551-2552 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติ ศ.ส.ท. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
สถิติค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บในปีงบประมาณ 2551 - 2552 เป็นข้อมูลเบื้องต้น