โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 pr 
 สบส 
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบทุนสนุบสนุน
การศึกษา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การกีฬา แก่ โรงเรียนบ้านห้วยหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหิน และโรงเรียนจรเข้สามพัน
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 
ร่วมปลูกต้นไม้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหิน 
ร่วมปลูกต้นไม้ที่กลุ่มเหมืองตำบลจรเข้สามพัน 
ร่วมปลูกต้นไม้ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น