นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐนและการเหมืองแร่ 
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะ และนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ซึ่งมีนายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปภารกิจ และผลการดำเนินงานของ กพร. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่