การสัมมนาสร้างเครือข่าย Go Together : Win-Win Collaboration ณ โรงแรมสยามซิตี เมื่อ 6 กันยายน 2553 
 pr 
 สลจ.