การสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและมอบเกียรติบัตร
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2553 
นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (คนกลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสัมคม ปี 2553 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่