สรข.3 เข้าร่วมกิจกรรม อก.เข้าถึงพึ่งได้ 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ (สรข.3) เข้าร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ซึ่งนำโดยนายมัธยม นิภาเกษม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน และจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรม อก.เข้าถึงพึ่งได้ ครั้งที่ 7 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง