ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยม สรข. 3 
นายมัธยม นิภาเกษม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (สรข.3) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่