การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 55
ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสีในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 55 ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group : ILZSG) ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2553 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
สำหรับการประชุมดังกล่าว มีผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิก จำนวน 27 ประเทศ โดยมีเนื้อหาการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสีในภูมิภาคต่างๆ ข้อมูลด้านการค้า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน