โครงการนำร่องใช้ประโยชน์ จากยิปซัมสังเคราะห์ 
 PR 
 กพร. กฟผ. และ มธ. เปิดตัว 7 ผู้ประกอบการนำ ยิปซัม รฟ.แม่เมาะ มาใช้ประโยชน์ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-11.00 น. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) จัดงานเปิดตัว ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมซีเมนต์ และภาคเกษตร 7 ราย ร่วมดำเนินการนำร่องใช้ประโยชน์จากแร่ยิปซัมสังเคราะห์ผลผลิตพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากแร่ยิปซัมสังเคราะห์ เพื่อนำสู่นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อชุมชน ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนให้สมกับเป็นทรัพยากรเพื่อวันพรุ่งนี้ (Green Tomorroe) ณ.โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประทานเปิดงาน โครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากยิปซัมสังเคราะ Green Tomorrow 
7 ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมซีเมนต์ และอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นรับใบประกาศโครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากยิปซัมสังเคราะห์ จากนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ภาพบรรยกาศงาน โครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากแร่ยิปซัมสังเคราะห์