ผ้าป่าสามัคคี 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (สรข. 3) ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อหาทุนสมทบการปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกู่คำ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ วัดกู่คำ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี โดยมีนายเสน่ห์ นิยมไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 และนายวิวัฒน์ โตธิรกุล ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี 
เจ้าภาพและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยฯ แด่พระภิกษุสงฆ์ 
บรรยากาศในการถวายผ้าป่าสามัคคี