ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บปีงบประมาณ 2552 -2553 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติ ศ.ส.ท. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
รายงานสถิติค่าภาคหลวงแร่ เปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553 (2009 - 2010) เป็นข้อมูลเบื้องต้น
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ กลุ่มสถิติฯ โทร. 0-2202-3666-8
e-mail : statistics@dpim.go.th