ค่าภาคหลวงที่จัดเก็บในปี 2552-2553 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติ ส.ศ.ก. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
รายงานสถิติค่าภาคหลวงแร่ เปรียบเทียบ 2 ปีปฏิทิน พ.ศ. 2552 - 2553 (2009 - 2010) เป็นข้อมูลเบื้องต้น
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ กลุ่มสถิติฯ โทร. 0-2202-3666-8
e-mail : statistics@dpim.go.th