ราคาแร่ประกาศเฉลี่ย เพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2549 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติ 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
สถิติราคาแร่ประกาศเฉลี่ยรายเดือน เพื่อเก็บค่าภาคหลวงแร่ ปี 2549