ค่าภาคหลวงแร่ปีงบประมาณ 2553-2554 รายจังหวัด 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติ กพร. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
สถิติค่าภาคหลวงแร่ เปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ ปี 2553 และ 2554 จัดแบ่งรายจังหวัด
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ กลุ่มสถิติฯ โทร. 0-2202-3666-8
e-mail : statistics@dpim.go.th