รายชื่อผู้ประกอบการเหมืองแร่ 
 สถิติ 
 สถิติ กพร. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
รายชื่อผู้ประกอบการเหมืองแร่ มีที่ตั้งของเหมือง ที่ตั้งสำนักงาน