รายชื่อผู้ส่งออก 
 สถิติ 
 สถิติ กพร. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
รายชื่อและที่อยู่ ของผู้ส่งออกแร่