รายงานสถิติแร่ประจำปี 2553 - 2554 (2) 
 กสถ 
 สศท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่