รายงานสถิติประจำปีปฏิทิน 2011 - 2012 (แผ่นพับ 1) 
 สสท. 
 สถ. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
สถิติการผลิต การส่งออก และการใช้แร่ ปีปฏิทิน 2011 - 2012 ในลักษณะแผ่นพับ