รายงานสถิติประจำปีงบประมาณ 2011 - 2012 (แผ่นพับ 2) 
 สสท. 
 สถ. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่