ราคาแร่ประกาศเฉลี่ยเพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2555 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติ สสท. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
สถิติราคาแร่เฉลี่ยรายเดือน เพื่อเก็บค่าภาคหลวงแร่ ปี 2555