แผ่นพับ รายงานสถิติแร่ของประเทศไทยปี 2013 - 2014 (Jan.-Sep.) 
 กลุ่มสถิติ 
 กลุ่มสถิติ ศสท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 รายงานสถิติแร่ของประเทศไทยปี 2013-2014 (ม.ค.-ก.ย.) 
รายงานสถิตแร่ด้านการผลิต-การใช้แร่ภายในประเทศ การส่งออก-นำเข้า รายได้จากการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ จำนวนคนงานและเหมืองแร่ในประเทศไทย เปรียบเทียบ 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2556 - 2557