แผ่นพับ รายงานสถิติแร่ของประเทศไทยปีงบประมาณ 2013 - 2014 
 กลุ่มสถิติ 
 กลุ่ม สถิติ ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่