รายงานสถานการณ์แร่ปี 2556 - 2557 (แผ่นพับ) 
 ศสท 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 

 ไฟล์>> Click ที่นี่