Mineral Consumption of Thailand 2017 - 2018 (Jan-Jun) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
สถิติการใช้แร่ในประเทศไทย ปีปฏิทินเปรียบเทียบ ปี 2017 กับ 2018 เดือน มกราคม - มิถุนายน เป็นข้อมูลเบื้องต้น